Undervisning & Anders Roland
CV for undervisning

Jeg giver gerne privat guitarundervisning, men mest arbejder jeg dog som timelærer. Mit speciale er elever med særlige behov, og for tiden er jeg timelærer i musik og sammenspil på det lukkede fængsel Anstalten ved Herstedvester (Albertslund), hvor jeg bl.a. underviser de grønlandske indsatte. Jeg har også undervist børn og unge med særlige behov på Heldagsskolen Lindersvold (Fakse). Kan du bruge mig til under-visning eller projekter så kontakt mig bare!

Her følger mit CV for undervisning

1969-71 Musikmedarbejder ved ungdomsklubben Bodenhoff på Christianshavn.
1972-75 Timelærer i guitar ved Statens HF-kursus, Roskilde Amtsgymnasiums HF og Roskilde Katedralskoles HF.
1976-78 Musiklærer v. Roskilde lille Skole.
1984-90
Hundredevis af skolekoncerter m. Finn Olafsson (for de små 0.-2.kl.).
1990-92
Medtilrettelægger af sangskrivningskurser for DJBFA (Danske jazz- beat- og folkemusikautorer).
1993-96
Mange skolekoncerter med Halfdan E.
1994-95
Musiklærer v. Vinde Helsinge fri- og efterskole. Almen musik, sammenspil, selvskrevet musical. Underviste også i naturoplevelse (svampe, planter, fugle).
1996-97
Timelærer v. AOF Daghøjskole, Holbæk (almen musik og natur/svampe) og Lirum Larum Musikaftenskole, Roskilde (guitar og viser).
1997-2005
Fuldtidsansat musikunderviser/værkstedsleder ved Musikværkstedet, Fløng Produktionshøjskole.
2005-
Timelærer i musik/sammenspil v. Anstalten ved Herstedvester.
2006-2007
Timelærer ved Heldagsskolen Lindersvold (lille skole for børn og unge med særlige behov).
2008-
Seniorkonsulent i Næstved, med udvikling og tilrettelæggelse af mandeaktiviteter for efterlønnere og pensionister.